Spring naar inhoud

4. Welke ondersteuning kan een naaste verwachten?

Als je een naaste bent van iemand met overmatig alcoholgebruik, is de kans groot dat je zelf ook problemen kent, zoals: stressklachten, angstklachten en depressieve klachten. Hulpverleners horen oog te hebben voor de ondersteuning die de naaste nodig heeft. Als hulpverleners er niet naar vragen, breng het dan zelf ter sprake. Daarnaast bestaan er verschillende vormen van hulp voor naasten:

  • Instellingen voor verslavingszorg hebben bijna altijd ook een aanbod voor naasten, zie 'nuttige websites voor naasten'
  • Zelfhulpgroepen: naasten van iemand met overmatig alcoholgebruik vinden deze groepen vaak zeer waardevol. Ze bieden een luisterend oor, zijn gratis en kunnen zo lang als gewenst bezocht worden, zie 'nuttige websites voor naasten'
  • Een familie-ervaringsdeskundige: iemand met een soortgelijke ervaring kan je helpen bij het bieden van steun, zie 'nuttige websites voor naasten'

5. Samenwerken met hulpverlening
6. Nuttige websites voor naasten