Spring naar inhoud

Over deze site

De omvang van het alcoholgebruik in de Nederlandse bevolking is groot. Daarom is het aannemelijk dat medewerkers van sociale wijkteams regelmatig met problematisch alcoholgebruik te maken krijgen. Goed kunnen signaleren en doorverwijzen is daarom belangrijk.

De kennis en kunde van wijkteam medewerkers rondom alcoholproblematiek kan beter. Trimbos-instituut en het IVO werkten in 2017 en 2018 samen om de informatie uit de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz toegankelijk te maken.

De Zorgstandaard Problematisch alcoholgebrujik en alcoholverslaving biedt een actueel overzicht van mogelijkheden voor het signaleren, bespreken en verwijzen naar hulp. Daarmee kan deze standaard, evenals andere ggz-kwaliteitsstandaarden, behulpzaam zijn voor medewerkers van sociale wijkteams. De kwaliteitsstandaarden richten zich niet alleen op het medische herstel maar ook op het maatschappelijke herstel. Het perspectief van clienten en naasten speelt er een belangrijke rol in.

Uw tips voor verbetering van de website kunt u mailen naar:
Cas Barendregt
barendregt@ivo.nl
www.ivo.nl