Spring naar inhoud

5. Samenwerken met hulpverlening

Wanneer er sprake is van hulpverlening, bepreek dan zeker ook wat u zélf nodig heeft om overeind te blijven. Dat is belangrijk voor u en degene die teveel drinkt. Als u zich sterk genoeg voelt kunt u verschillende rollen hebben bij een herstelproces van iemand met alcoholproblemen:

  • Signaleren: als naaste kun je uitlokkende factoren (voor een crisis en ontregeling) herkennen en tijdig bespreken met degene die teveel drinkt en hulpverlening.
  • Informatiebron: als degene met een alcoholprobleem niet in staat is zelf hulpverlener(s) te woord te staan kan jij als naaste ze van juiste informatie voorzien zodat passende hulp kan worden verleend.
  • Co-begeleider: je kunt actief meedoen met het behandelplan. Ook al is herstel iets wat hij of zij zelf moet doen, het hoeft niet alleen, ondersteuning van anderen betekent veel.
  • Mantelzorger: je levert persoonlijke zorg, praktische hulp of emotionele ondersteuning.

6. Nuttige websites voor naasten