Spring naar inhoud

Naasten en Alcohol

Het zijn vaak de naasten van mensen die te veel drinken die het eerst aan de bel trekken. Ook als naasten er zich niet actief mee bemoeien, is het betrekken van naasten belangrijk voor herstel. Hulpverleners gaan na of naasten zelf ook ondersteuning nodig hebben. Soms ook moeten naasten, bijvoorbeeld kinderen of slachtoffers van huiselijk geweld worden beschermd.

Ga naar:

1. Wat is een naast betrokkene van iemand die te veel drinkt?
2. Welke ondersteuning is er voor naasten?
3. Hoe betrek je een naaste bij het herstelproces?
4. Meer informatie voor naasten