Spring naar inhoud

1. Ken je iemand die teveel drinkt?

Overmatig alcoholgebruik komt in Nederland veel voor. Er zijn naar schatting 400.000 mensen die alcohol misbruiken. Er zijn dus ook heel veel naasten die ermee te maken hebben.

Een goede en werkbare relatie tussen de naaste, degene die te veel drinkt en hulpverlener(s) is belangrijk. Een hulpverlener moet altijd proberen naasten te betrekken bij de begeleiding en zorg. Maar juist als degene die te veel drinkt zich niet wil laten behandelen, kunnen naasten behoefte hebben aan hulp en ondersteuning.

2. Hoeveel alcohol is teveel?
3. Hoe kun je omgaan met iemand die teveel drinkt?
4. Welke hulp kun je verwachten?
5. Samenwerken met hulpverlening
6. Nuttige websites voor naasten