Spring naar inhoud

3. Hoe kan je omgaan met iemand die teveel drinkt?

  • De grens tussen wat wel en wat niet acceptabel is, is vaak vervaagd. Stel grenzen: maak duidelijk wat u wilt en kunt accepteren. Zet uzelf (weer) op de eerste plaats.
  • U bent niet verantwoordelijk voor het drinken van de ander. Maak duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van de problemen ligt bij degene die teveel drinkt.
  • Maak het de gebruiker niet (te) gemakkelijk: wanneer je problemen (door alcoholgebruik) blijft oplossen ervaart hij/zij weinig nadelen van het gebruik. Zo ontstaat er weinig motivatie om te stoppen.
  • Stigmatiseer niet: voorkom dat je onbedoeld een negatief stempel zet op de persoon die te veel drinkt waardoor deze negatief naar zichzelf gaat kijken. Stigma is voor veel mensen een grote barrière voor herstel en deelname aan de maatschappij.
  • Durf met anderen te praten: het kan erg opluchten als je iemand in vertrouwen neemt, het probleem wordt vaak sneller opgelost als het geen geheim blijft.
  • Ga het gesprek aan: een goed gesprek is de eerste stap richting een oplossing, kijk voor tips voor een goed gesprek op www.alcoholinfo.nl of www.verslaafdaanjou.nl. of kijk eens naar deze gesprekstips.

4. Welke hulp kun je verwachten?
5. Samenwerken met hulpverlening
6. Nuttige websites voor naasten