Spring naar inhoud

4. Als u hulp nodig heeft om te minderen of te stoppen

  • Probeer zoveel mogelijk uw eigen keuzes te maken.
  • Uiteindelijk bepaalt u, in overleg met uw naasten en hulpverlener(s), of en hoe u geholpen wordt. Naasten zijn bijvoorbeeld: uw partner, kinderen, ouders, een collega of buren.
  • Belangrijke vragen zijn: “Wat wilt u bereiken?” “Wat heeft u daarbij nodig?”
  • Stel uzelf de vraag: “Wie in mijn omgeving kan ik informeren over uw wens om te minderen of te stoppen?“ Het helpt als uw omgeving (familie, partner, vrienden) goed op de hoogte is en met u samenwerkt.
  • Houd er rekening mee dat naasten (partner, kinderen, ouders) stress ervaren door de situatie en dat zij misschien zelf ook ondersteuning nodig hebben.
  • U kunt uw huisarts om hulp vragen. Met de huisarts kunt u bespreken of een behandeling bij een instelling voor verslavingszorg nodig is. De huisarts kan u een verwijsbrief geven.

5. Verschillende behandelmogelijkheden
6. Wat kan de wijkwerker voor mij doen?