Spring naar inhoud

Alcohol en Stigma

Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel dat de manier beïnvloedt waarop mensen zichzelf zien en gezien worden. We maken onderscheid tussen:

  • Publiek stigma: verzamelnaam voor stigmatisering vanuit de maatschappij.
  • Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma: de gestigmatiseerde past de – veronderstelde – negatieve oordelen van anderen toe op zichzelf en houdt deze voor waar.
  • Structureel stigma: stigma verankerd in cultuur en wet- en regelgeving.

Mensen met een psychische aandoening krijgen te maken met onbegrip, vooroordelen, buitensluiting en discriminatie. Niet vreemd dat mensen er vaak voor kiezen te zwijgen over hun aandoening.

Afwijzing als gevolg van stigmatisering kan grote negatieve gevolgen hebben, zoals angst, werkloosheid, lage zelfachting, depressieve symptomen, hopeloosheid en het vermijden van professionele hulp. Stigmatisering is voor veel mensen met een psychische aandoening een grote barrière voor herstel en deelname aan het gewone leven. (meer weten over stigma? zie samensterkzonderstigma.nl)

Overmatig drinken van alcohol en verslaving aan alcohol is omgeven met stigma. Mensen die teveel drinken worden bewust of onbewust negatieve eigenschappen toegedicht. Mensen die teveel drinken zullen dat niet snel toegeven omdat ze bang voor het oordeel van hun gesprekspartner. Het is belangrijk hiervan bewust te zijn.

Het is daarom van groot belang dat hulpverleners een niet veroordelende houding hebben ten aanzien van (overmatig) alcoholgebruik van hun cliënten. De onderstaande samenvattingskaart 'destigmatisering' gaat in op verschillende vormen van stigma en geeft tips wat hulpverleners kunnen doen.

De samenvattingkaart 'destigmatisering' hoort bij de generieke module destigmatisering, uitgegeven door Kwaliteitsontwikkeling GGZ.